МОСВ и ПУДОС обявяват конкурс в рамките на кампанията „Чиста околна сред-2019г”

МОСВ и ПУДОС обявяват конкурс в рамките на кампанията „Чиста околна сред-2019г”

За поредна година МОСВ и ПУДООС обявяват конкурс в рамките на Националната кампания „ Чиста околна среда – 2019г.“ на тема „Обичам природата – и аз участвам“. Това информираха от Регионалната инспекция по околната среда и водите в Перник. В него могат да участват общини и кметства от цялата страна.

За реализиране на всеки от класираните проекти ще бъдат предоставени средства в размер до 10 000 лева с включен ДДС.   

Целта на кампанията „Чиста околна среда – 2019г.“ е да изгради обществено отношение по въпросите, свързани с опазването на околната среда, да повиши екологичната култура и загрижеността към мястото, в което живеем. С реализацията на дейностите по Националната кампания „Чиста околна среда– 2019г.” се цели реновиране или създаване на нови паркови пространства, залесяване и засаждане на почистени площи, създаване и възстановяване на зони за отдих, ремонтиране на детски и спортни съоръжения и други.Ще се постигне повишаване на екологичното самосъзнание, формиране на позитивна нагласа към природата, затвърждаване на умения и желание за опазване на околната среда у гражданите.

Крайна дата за реализация на дейностите по Кампанията – 30.11.2019г.

На интернет страницата на РИОСВ-Перник са дадени подробни указания за изискванията, на които трябва да отговарят разработените проекти, които кандидатстват за финансиране.