Продължават да намаляват болните от остри респираторни заболявания в Пернишка област

Продължават да намаляват болните от остри респираторни заболявания в Пернишка област

Продължават да намаляват заболелите от остри респираторни заболявания в региона. През изминалата седмица, по информация на Регионалната здравна инспекция са констатирани79 болни, при 94 за предходната седмица. Заболеваемостта през този период е 107,28 %oo, при средна за страната 80,88%oo. За този период, както и от началото на грипния сезон, на територията на областта няма починали лабораторно доказани с грип болни.

За това време са установени 43 болни от заразни заболявания, при 34 за предходната седмица.

През изминалата седмица са регистрирани 29 заболели от варицела, при 29 за предходната седмица. 26 от болните са от община Перник – гр. Перник, 1 от село Кралев дол 1, а 2 са от община Радомир. За този период са регистрирани 6 болни деца от варицела в ДГ „Радост“ в Перник и 5 в ДГ „Родолюбче“ , пак в Перник. Проведени са епидемиологични проучвания на болните и в огнищата и са предприети необходимите противоепидемични мерки. Заболелите се лекуват амбулаторно от личните си лекари.

През седмицата са установени 3 болни от скарлатина, при нито един през предходната седмица. Заболелите са на възраст 3 г, 6 г. и 7 г и са от Перник.

През този период са установени 2 болни от туберкулоза от Перник, при 1  регистриран  за предходната седмица. И двамата болни са от Перник.  Случаите са проучени и по отношение на контактните лица са предприети необходимите противоепидемични мерки.

Констатирани са и 4 болни от ентероколит, от които един е потвърден като ротавирусен гастроентерит, при 3 болни от предходната седмица. Всички болни са от Перник и се лекуват в инфекциозното отделение на МБАЛ „Р. Ангелова“.

От групата на острите вирусните хепатити са регистрирани 2 случая тип А срещу 1 за предходната седмица. При направените епидемиологични проучвания на болните и в огнищата се установи, че се касае за семейно огнище с двама заболели. Лекуват се стационарно в инфекциозното отделение на МБАЛ „Р. Ангелова“. Предприети са съответните противоепидемични мерки за предотвратяване по-нататъшното разпространение на заболяването.

През изминалата седмица е регистриран 1 болен от лаймска борелиоза от Перник, който се лекува стационарно в инфекциозното отделение на МБАЛ „Р. Ангелова“.

През седмицата инспекторите на РЗИ – Перник са извършили 179 проверки, като са издали 3 предписания за отстраняване на констатирани нередности.

46 от проверките са свързани със спазване на наредбата за забрана на тютюнопушенето в заведения за обществено хранене.

И през изминалата седмица РЗИ продължи ежедневния мониторинг на питейните водоизточници в областта. Проверени са 14, като са взети 164 проби.

Взети са и 100 проби от атмосферния въздух, за да се провери дали наличието на фини прахови частици е в рамките на допустимите норми.