Приоритет за Община Трън тази година ще бъдат образованието и културата

Приоритет за Община Трън тази година ще бъдат образованието и културата

Основните приоритети за общината за тази година е образованието и културата. Така кметът на Община Трън Цветислава Цветкова определи основните приоритети, които си поставя общината в бюджет 2019 година. Според нея няма голяма разлика между бюджет 2019 и предходния. В настоящия бюджет има заложени повече средства за образованието. „Предвидили сме повече средства за издръжка на детската градина и на основното училище, защото за мен това е важен приоритет. Според мен ние трябва да осигурим всичко необходимо първо за децата, а после да мислим за останалото.  Имаме и инвестиции, заложени за тази година в списъка за капиталовите разходи. Предвидили сме средства за подмяна на част от водопровода в някои населени места, където е най-необходимо. Миналата година успяхме да подменим не малка част от водопроводите на пет села. Тази година сме заложили подмяната на част от трасето на водопровода между селата Вукан и Костуринци.  Планирали сме и изграждане на инфраструктура в града, ремонт на улици в селата, изграждане на детски площадки в селата Филиповци и Туроковци, където лятото се събират повече деца. Заложили сме асфалтиране на улици, благоустрояване на кв.”Мурговица”, където ще подменим част от канализацията и ще благоустроим междублоковите пространства”, поясни Цветкова. На въпроса как ще бъде осигурено финансирането на обектите, включени в поименния списък, кметът на Трън поясни, че Общината ще разчита както на парите от републиканския бюджет, така и на собствени средства, които идват основно от общинското предприятие „Трънска гора”.

Според главния специалист по бюджета в Община Трън- Любен Макариев, финансирането на обектите, заложени в поименния списък за тази година е напълно обезпечено. „Ще ползваме 1 000 049 лева от държавата и още 250 000 лева собствени приходи. С тях ще ремонтираме улици, междублокови пространства, подпорни стени, сградата на музея в Бусинци, ще изградим ново кметство в село Недялково, ще придадем съвременен вид на пазара в центъра на града”, допълни Макариев.