Висшият адвокатски съвет изненада неприятно адвокатската гилдия

Висшият адвокатски съвет изненада неприятно адвокатската гилдия

Висшият адвокатски съвет прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 от 2004 г за минималните размери на адвокатските възнаграждения, с което изненада неприятно адвокатската гилдия поставяйки я пред свършен факт. Новата наредба третира адвокатските възнаграждения за „процесуално представителство, защита и съдействие на страните по изпълнително дело и извършване на действия с цел удовлетворяване на парични вземания…”. При до сега действащата наредба, адвокатите можеха да си определят хонорар между 150-200 лева по изпълнително дело при до 1000 лева вземане. От 22.01.2019 г  чл.7, ал. 2 от новата Наредба определя размера на допълнителния хонорар до 500 лева вземане да е 1/10 от 300 лева, което ще рече- 30 лв. При вземане от 501 лв. до 1000 лв. допълнителният хонорар ще бъде 1/5 от 300 лв., което прави 60 лв. Намалени пропорционално са и всички останали такси по изпълнителните дела.

От проведените разговори с представители на адвокатската колегия от Перник стана ясно, че никой от Висшия адвокатски съвет не си е направил труда да се допита до адвокатската колегия в Перник, преди да предложи и приеме новата наредба. Нещо повече, според някои пернишки адвокати, новата наредба е плод на сериозното лоби на банките, които, не е тайна, че са сред основните взискатели при изпълнителните дела.