Върнаха високата цена на клинична пътека за неврологични заболявания, по която основно работят общинските лечебни заведения

Върнаха високата цена на клинична пътека за неврологични заболявания, по която основно работят общинските лечебни заведения

  „Днес с Българския лекарски съюз и Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса подписахме анекс към рамковия договор за медицински дейности за 2018 г., с което върнахме високата цена на клинична пътека №56 за неврологични заболявания, по която основно работят общинските лечебни заведения. Цената беше намалена от 500 лв. на 300 лв., сега отново е 500 лв., защото сметнахме, че пътеката е подценена и не отговаряше на реалните разходи, които болниците извършват“. Това заяви министър Кирил Ананиев по време на блиц контрол в Комисията по здравеопазване към Народното събрание.

С първоначалния вариант на НРД беше прието районните здравноосигурителни каси да формират резерв, който е в рамките на разликата над 8.32-та % – процентът, с който се повишават средствата за болнична помощ. „На днешната среща с лекарския съюз се разбрахме Надзорът да обмисли премахването на буфера, т.е. да се разпределя цялата сума, така че лечебните заведения да са наясно с цялостния си бюджет“, стана ясно от думите на министъра.

„Общинските болници имат своето място в системата на здравеопазването ни. Тяхното състояние обаче зависи от управлението им, отношението на съответната община и мениджмънта. Законодателството е такова, че механизмът за финансиране на тези лечебни заведения е свързан както със здравноосигурителния модел, така и с Методиката за субсидиране на лечебните заведения на МЗ. Ето защо една от мерките, която може да подпомогне стабилизирането им, е преразглеждането на дейностите по Методиката и по-доброто им остойностяване. Това и ще направим“, каза министър Ананиев.