РЗИ-Перник откри бактерии в питейната вода в едно населено място в областта
epa05020558 Water flows from a water tanker in Coronation, Johannesburg, South Africa, 11 November 2015. The local city water department has been using tankers to distribute water to areas of the city that have been part of the cities water rationing. South Africa is experiencing its worse drought in decades with water shortages in the northern part of the country. The first major rain is only expected early 2016. EPA/KIM LUDBROOK

РЗИ-Перник откри бактерии в питейната вода в едно населено място в областта

 Отклонения от качеството на питейната вода, съгласно изискванията записани в Наредба  №9,  установи Регионалната здравна инспекция в периода от 21.01.2019 г. – 03.02.2019 г.  на територията на област Перник. Взети са проби от питейната вода в 6 населени места. Изследвани са проби питейна вода от един обществен местен водоизточник по показатели, включени в постоянния мониторинг (група А).  Те показват, че взетите проби питейна вода от село Жабляно, община Земен, не отговарят на Наредба №9/2001 г. на МЗ за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели. Става въпрос за чешма в махала „Лещарска“. Изследванията показват, че микробното число е със значими колебания спрямо обичайната стойност на показателя на съответната вода. На кмета на община Земен е връчено предписание за предприемане на мерки във връзка с отклоненията в качеството на питейната вода

През този период са изследвани 24 проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдените населени места по показателите, включени в постоянния мониторинг (група А) . Всичките  отговарят на Наредба №9/2001 г. на МЗ за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

От РЗИ-Перник поясняват, че снабдяването с питейна вода на село Забел, община Трън,  се осъществява чрез доставяне на бутилирана вода