ПП АБВ категорично се противопоставя на необмислени и безпринципни промени в изборното законодателство

ПП АБВ категорично се противопоставя на необмислени и безпринципни промени в изборното законодателство

ПП АБВ категорично се противопоставя на необмислени и безпринципни промени в изборното законодателство. Подобни мерки грубо нарушават европейското и световно законодателство и практика във връзка с провеждането на изборите, а именно извършване на промени в изборния закон в последния момент, по-малко от шест месецапреди вота.

С решенията си парламентарно представените партии рискуват да подложат държавата ни отново на мониторинг и остри критики от страна на Венецианската комисия и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) към ЕП.

ПП АБВ заявява, че парламентарното ни представителство не спазваприетия от демократичните държави стандарт, в който Венецианската комисия препоръчва минимум 6 месеца, преди датата на изборите, изборните правила дане се променят.