Отворени са офертите за ремонта на Айтоския проход

Отворени са офертите за ремонта на Айтоския проход

Отворени са офертите в обществената поръчка за избор на изпълнители при рехабилитацията на 33,5 км от Айтоския проход – най-удобната и бърза връзка за шофьорите от Варненска област с АМ „Тракия“. Ремонтът ще се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Общата индикативната стойност е 19 671 080 лв. без ДДС.

Проектът за ремонт на третокласен път ІІІ-208 е обособен в два лота.

В лот 29 е участъкът между Провадия и Дъскотна, с дължина 16.749 км. Индикативната стойност е 11 552 859 лв. без ДДС.

Отворените оферти по реда на постъпването им в деловодството на АПИ са на:

•   ИСА 2000 ЕООД;

•   Сдружение Провадия – Айтос, в което са: ПСТ Груп ЕАД, Бургаспътстрой АД;

•   ДЗЗД Аккорд Кънстракшънс Строй, с участници: Аккорд Строително Промишлена Инвестиционна Корпорация АД, Ер Кънстракшънс ООД и Авто – строй ООД.

В лот 30 е отсечката от Дъскотна до Айтос , с дължина 16.816 км. Индикативната стойност е 8 118 221 лв. без ДДС.

Отворените оферти са на:

•   ИСА 2000 ЕООД ;

•   Консорциум Страбаг Лот 30 ДЗЗД, с участници: Щрабаг ЕАД, Страбаг Сп.З о.о. – Клон България КЧТ;

•    ДЗЗД ПС Айтос 2018, в което са: Инжстройинженеринг ЕООД и Валирион ЕООД;

•   Сдружение Провадия – Айтос, в което са: ПСТ Груп ЕАД, и Бургаспътстрой АД;

•   Трейс Груп Холд АД;

•   Автомагистрали-Черно море АД.

Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е 15 месеца. С реализирането на проекта ще се подобри технико-експлоатационното състоянието на отсечката, ще се осигури оптимална скорост при пътуване и ще се повиши безопасността на движение.