Община Перник въвежда временна организация на движението по улиците в близост до ПМГ „Христо Смирненски”

Община Перник въвежда временна организация на движението по улиците в близост до ПМГ „Христо Смирненски”

Поради извършване  на строителни  и  монтажни  работи на покрива на сградата на ОУ ,,Св. Иван Рилски”  и  ПМГ,,Христо Смирненски”, кметът на Община Перник издаде заповед за временно организация на движението по ул.,,Васил Левски” в отсечката от ул.,,Стримон”, при моста ,,Золди”, до ул.,,Епископ Киприян”  от 08.00ч. на 09.02.2019г. до 17.00ч. на 14.02.2019г. Преустановява се движението и се забранява паркирането на МПС на ул.,,8-ми март” от ул.,,Васил Левски”, до уличката покрай кортовете в кв.,,Монте Карло” от  08.00ч. на 09.02.2019г. до 17.00ч. на 14.02.2019г.

Възлага се на фирма ,,Анди” ЕООД -Перник да постави необходимите забранителни и указателни пътни знаци съгласно Наредба №3 от 16 август 2010г. ,,за временната организация и безопасност на движението при извършване  на  строителни  и  монтажни  работи по пътищата  и  улиците”. Възлага се на І-во  РПУ гр.Перник да организира дежурство в района.

  Контролът по  изпълнението  на заповедта се възлага на заместник-кмета Йордан  Павлов.

Заповедта на смета може да бъде обжалвана по реда на  чл.145 и сл. от АПК пред    Административен  съд  Перник  в  14 – дневен срок от съобщаването  и   на  всички    заинтересовани  лица чрез кмета на Община Перник.