Директорът на „ДЛС Осогово” е освободен от длъжност

Директорът на „ДЛС Осогово” е освободен от длъжност

 Директорът на „Държавно ловно стопанство Осогово” – гр. Кюстендил инж. Емилия Иванова, е с прекратен договор за управление. До назначаването на титуляр временно териториалното поделение на Югозападното държавно предприятие ще се ръководи от зам.-директора инж. Мариана Стоименова.