Продължават да намаляват болните от остри респираторни заболявания  в област Перник

Продължават да намаляват болните от остри респираторни заболявания в област Перник

Продължават да намаляват заболелите от остри респираторни заболявания в региона, информират от Регионалната здравна инспекция в Перник. През изминалата седмица са регистрирани  94 болни при 125 за предходната седмица. Заболеваемостта през този период е 127,65 %oo, при средна за страната 153,26%oo.

През седмицата са констатирани 34 болни от заразни заболявания, при 34 за предходната седмица.

През този период се наблюдава леко увеличение на болните от варицела- Констатираните болни са 29, при  26 за предходната седмица. Болните са от  Перник – г 20, от село Мещица- 1, от Радомир -8. Най-много са заболелите от възрастовата група 5-14 години.  По информация от РЗИ, през този период са регистрирани 8 случая на варицела в ОУ „Архимандрит Зиновий“ – Радомир, 7 случая в ДГ „Радост“ – Перник и 7 случая в ДГ „Родолюбче“. Болните се лекуват амбулаторно от личните си лекари. Направено е епидемиологично проучване на болните и в огнищата и са предприети необходимите противоепидемични мерки.

През седмицата е установен и 1 болен от туберкулоза от Перник, който се лекува  стационарно в СБАЛББ гр. Перник. Случаят е проучен и по отношение на контактните лица са предприети необходимите противоепидемични мерки.

 Констатирани са и 3 заболели от ентероколит, при нито един за предходната седмица. Болните са от Перник и са на възраст от 1.8, 8  и 11 години. Лекуват се стационарно в Инфекциозното отделение на МБАЛ „Р. Ангелова“.

Регистриран е и 1 случай на вирусен  хепатит. Болният е на 12 години, от Перник.  Направено е епидемиологично проучване, на ОПЛ са връчени предписания за предприемане на необходимите противоепидемични мерки за предотвратяване разпространението на заболяването. Контактните лица са поставени под наблюдение в рамките на инкубационния период.

През седмицата инспекторите на РЗИ – Перник са извършили 161 проверки. От тях 35 са свързани със спазване на изискванията за забрана на тютюнопушенето в заведенията за обществено хранене.

РЗИ продължава ежедневния мониторинг на качеството на питейните води в региона. Взети са 74 проби от различни водоизточници, за да се установи дали подаваната от тях вода отговаря на изискванията на Наредба №9. Взети са 14 проби на вода от плувни басейни, за да се установи дали те отговарят на санитарно- хигиенните изисквания. Освен това са взети и 100 проби от атмосферния въздух, за да се установи дали наличните фини прахови частици са в рамките на допустимите норми или не.