Държавата не взема достатъчно мерки срещу замърсителите на въздуха, твърди доклад на Сметната палата

Държавата не взема достатъчно мерки срещу замърсителите на въздуха, твърди доклад на Сметната палата

Най-сериозният фактор за замърсяване на въздуха в България са отделяните вредни емисии при битово отопление и мерките на национално и местно ниво не са насочени точно към овладяване на този конкретен проблем. Това показва доклад на Сметната палата, направен съвместно с Европейската сметна палата и още 14 сметни палати на страни-членки на ЕС. Докладът разглежда ситуацията с чистотата на въздуха в тези 15 държави, включително и България. От по-малко значение, но все пак достатъчно важно, е факторът вредни емисии от автомобилите, като отново има забележка, че няма достатъчно добри мерки спрямо остарелия автомобилен парк. Най-минимално вредно влияние оказват вредните емисии от индустриалното производство.

В доклада има и съответните препоръки за подобряване на нещата. Що се отнася до битовото отопление, препоръката е газифициране – както на домакинствата, така и на обществените сгради. 225 сгради са свързани към централната отоплителна мрежа в София и 102 сгради са свързани към газовата мрежа в Стара Загора, отчитат одиторите. И изрично препоръчват да се монтират устройства за филтриране на въздуха към комините на сградите в София, Пловдив, Стара Загора, Благоевград и Велико Търново. По отношение на транспорта препоръката е превозните средства на градския транспорт да са минимум със стандарт Евро 5, както и да има разширение на метрото в София. Освен това – изграждане на велоалеи и увеличаване на озеленяването, като и в това отношение има констатация за недостатъчно свършена работа – специално по отношение на инфраструктурата. В доклад на Европейската сметна палата, публикуван през септември 2018 г., е констатирано, че замърсяването на въздуха е причинило преждевременната смърт на 400 000 души годишно и мерките, предприети от ЕС за борба с проблема, не са постигнали очаквания ефект. Анализирани са също глобалните ефекти от замърсяването на въздуха. По време на първата международна конференция за замърсяване на въздуха и човешкото здраве, проведена през есента на 2018 г., Световната здравна организация обявява, че един от всеки девет смъртни случаи в света се дължи на замърсяване на въздуха.