„Хидроминерал“ е новия концесионер на участък „Магстрой“ от кариера „Студена“

„Хидроминерал“ е новия концесионер на участък „Магстрой“ от кариера „Студена“

Дружество „Хидроминерал“ ООД ще поеме изцяло правата и задълженията по концесионния договор за добив на строителни материали – доломити, от кариера „Студена“, участък „Магстрой“. Това реши Министерският съвет на редовното си заседание в сряда, одобрявайки промяната, поискана от досегашния концесионер – „Магстрой“ ООД.

Находище „Студена“, участък „Магстрой“, е разположено в землищата на селата Студена и Витошко, в община Перник. Концесионният договор за добив на доломити от него е сключен с „Магстрой“ ООД през 2012 г. за срок от 35 г.

С това правителствено решение не се правят никакви други изменения по вече концесионния договор.