Община Перник завършва важни проекти до края на годината

Община Перник завършва важни проекти до края на годината

Перник е един прекрасен град, който обаче се нуждае от постоянни инвестиции в инфраструктурата, така че да предоставя възможност на перничани и на гостите на града, както достъпна среда, така и възможност за активен отдих, заяви Александър Александров – главен експерт в отдел ЕНОП към община Перник. Именно върху това работи доста усърдно кметът д-р Вяра Церовска и екипът й, и администрацията. Не е тайна, че като силно индустриализиран град в миналото, към настоящия момент има много какво да се направи и 2018 г. изобилстваше от проекти в тази насока. Есента бе открит Паркът на предизвикателствата, завършен бе и моста над р. Струма, който позволява по-безопасно и бързо придвижване, както на автомобилите, така и на пешеходците, междублоковото пространство в кв. „Тева”. Тези проекти успяхме да ги реализираме с безвъзмездната финансова помощ от ОП „Региони в растеж“, заяви Александров. Бяха завършени Проект за ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност и Оборудване и обзавеждане в две от нашите детски градини, именно „Еньовче“ и „Изворче“. Стартира и Проектът да въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Община Перник и областната администрация, като следва да споменем, че този проект е от изключителна важност, както за инвестиционната програма на града, така и за гражданите, така и за самата администрация. Стартира и Проект за изграждане на социални жилища в кв. „Тева“, който е с капацитет 100 семейства. Двете разработки трябва да бъдат завършени през 2019 година. Александров припомни, че  само за 2018 г. бяха изградени над 8 нови детски и спортни площадки, като най-новата е в кв. „Проучване“, тя се състои от футболно и баскетболно игрище. Целта на Общината е гражданите да бъдат максимално улеснени, да живеят в една по-добра среда. Тази година предстои да бъдат изпълнени няколко инфраструктурни проекта.  са предвидени за тази година, които да бъдат изпълнени?

Той допълни, че тази година предстои приключването и на дурги проекти със социална насоченост освен този за социалното жилище . Те касаят Центъра за грижа за лица с психически разстройства, Център за грижа за лица с различна форма на деменция, Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване. Разбира се, има и няколко проекта, насочени за деца чрез изграждане на наблюдавано жилище, Дневен център за деца с увреждания, Център за обществена подкрепа.

Също така предстои изграждането на още няколко спортни и детски площадки. Една добра новина за перничани е всъщност, че общината е спечелила финансиране по инициативата „Wi-Fi for EU“. С това всъщност ще изградим и безплатна Wi-Fi зона в централната градска част и в най-големия квартал в Перник – „Изток“.

До април месец предстои ВиК асоциацията да подаде проектните си предложения по ОП „Околна среда“. Предстои изграждане на ВиК инфраструктура. За реализирането на този проект ще бъдат подменени част от ВиК и канализационната мрежа на града, а след това ще бъдат асфалтирани и улиците. Обект на интервенция в поименния списък на общината са включени за 2019 г. и двете кръгови при „Лазовица“ и „Пашов“. Усилено се работи и за реализирането на пътен възел „Марина бара“, като с тези проекти силно се надяваме да улесним трафика, така че хората да могат най-бързо да се придвижват до своята цел.

В момента се изпълнява и един много важен проект, финансиран от ОП „Региони в растеж“, а именно Интегриран градски транспорт в Перник. Благодарение на него да закупим между 13 и 15 автобуса Евро 6, които да работят на метан. Ще бъдат изградени метан станция, депо, в което да можем да поддържаме автобусите. Благодарение на този проект ще се въведе и GPS система, с която да се упражнява постоянен контрол, както върху автобусите, закупени в рамките на проекта, така и върху автобусите, които обслужват останалите линии в града.

Община Перник продължава да изпълнява Проект Услуги за ранно детско развитие в Община Перник, като този проект е насочен за деца от 0 до 7 г. и техните семейства, като се предлага интегрирана услуга, състояща се от социални, здравни и образователни грижи за деца, застрашени от социално изключване.

Тази година не са забравени и екопроектите. В изпълнение на законодателството на Република България, се разработва програма за качеството на атмосферния въздух. В момента тя е на етап съгласуване и след това ще бъде представена пред обществото. Изготвя се в рамките на проект, финансиран от ОП „Околна среда“.Предстои изграждането на  допълнителни велоалеи, с които да бъде обособена една мрежа, изграждането на няколко важни обекта от пътната инфраструктура, които да облекчат трафика.

В момента се работи по няколко проекта. Единият е свързан с въвеждане на мерки за енергийна ефективност в още над 10 многофамилни жилищни сгради в рамките на ОП „Региони в растеж“. няколко проекта от културната инфраструктура на града, паркът в квартал „Изток” и др.