Приеха общинският бюджет в Радомир

Приеха общинският бюджет в Радомир

Общинският съвет в Радомир одобри 16 001 000 лв. бюджетна рамка за 2019 г.

Рамката на бюджета на община Радомир за 2019г., одобрен днес от общинския съвет, е 16 001 000 лв. Приходите за делегирани от държавата дейности са 8 659 232 лв., местните приходи – 7 341 768 лв.

Инвестиционната програма на общината за 2019г. е 2 416 630 лв. Общата изравнителна субсидия възлиза на 1 389 000 лв. Размерът на делегираните от държавата дейности за образование е 4 963 511 лв., за здравеопазване – 168 770 лв. За текуща издръжка на болницата са разчетени 30 000 лв. в местните дейности. Държавата предоставя 1 977 090 лв. за социално осигуряване, подпомагане и грижи. За домашния социален патронаж, клубове на пенсионера и инвалида и програми за временна заетост общината заделя 285 011 лв. За почистване на общината са планирани разходи на стойност 1 871 699 лв.

Предвижда се по бюджета на община Радомир да бъдат възстановени временни безлихвени заеми от сметки за средства от Европейския съюз в размер на 110 410 лв. и временна финансова помощ на стойност 70 980 лв.