Чувствително са намалели болните от грип и остри респираторни заболявания в Пернишка област

Чувствително са намалели болните от грип и остри респираторни заболявания в Пернишка област

Грипната вълна в региона отстъпва. Това е показват данните от Регионалната здравна инспекция за заболелите през изминалата седмица. Те показват, че болните от грип и остри респираторни заболявания в областта са 169,74 на 10 000 души население, при 277,02 за предходната седмица.

Във връзка със снижаване на заболеваемостта от грип и остри респираторни заболявания, директорът на РЗИ – Перник, отмени грипната епидемия на територията на Пернишка област. Противоепидемичните мерки, които бяха взети, остават в сила до второ нареждане:  здравно – хигиенни и общи профилактични мерки от Оперативния план за надзор и контрол на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) в област Перник 2018 – 2019 година

През изминалата седмица са констатирани 34 болни от остри заразни болести.

Над три  пъти са се увеличили заболелите от варицела през този период- 26 при  8 за предходната седмица. Болните са 20 от Перник, 1 от село Драгичево, по 1 от село Дивотино, село Копаница и Брезник и 2 от Радомир. Най-много са болните във възрастовите групи от 5 до 9 и от 10 до 14 години. Те се лекуват амбулаторно. Направено е епидемиологично проучване на болните и в огнищата са предприети необходимите противоепидемични мерки.

През седмицата се наблюдава намаляване на болните от скарлатина. Регистрираните случаи са 3, при 5 за предходната седмица. Заболелите са от Перник и Радомир.

През този период е констатиран и 1 болен от туберкулоза от Радомир и 1 болен от ротавирусен гастроентерит също от Радомир.

По информация на РЗИ, през миналата седмица са установени 2 болни от лаймска борелиоза, като болните са от Перник и село Дрен.

Има и 1 регистриран случай на болен от ку-треска от село Дрен.

През седмицата инспекторите на РЗИ – Перник са извършили 143 проверки. От тях 26 са свързани със забраната за тютюнопушене в заведенията за обществено хранене.  В резултат на извършения контрол през изминалата седмица здравните инспектори са издали 48 предписания за отстраняване на нередности.

Здравната инспекция продължава мониторинга на питейните води в областта, като са извършени 32 проверки. От тях 23 са на питейни водоизточници, като са взети общо 225 проби. Взети са и 9 проби от бутилирана минерална вода.

Освен това са взети и 100 проби от атмосферния въздух, за да се установи дали наличието на фини прахови частици е в рамките на допустимите норми.