Областният управител Ирена Соколова даде висока оценка на екипа на РД ПБЗН – Перник

Областният управител Ирена Соколова даде висока оценка на екипа на РД ПБЗН – Перник

Областният управител Ирена Соколова присъства на анализ за дейността на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ Перник за 2018 г.

Директорът на институцията Емил Марков припомни, че изминалата година за област Перник е била спокойна, без сериозни бедствия и големи материални щети. Той благодари на областния управител за дълготрайното и ползотворното сътрудничество между Областна администрация и РДПБЗН в различни сфери. Приносът на губернатора е в организирането и функцията на работните групи разработващи Областния план за защита при бедствия, съдействието му за подобряване на материално-техническата база на дирекцията, както и за вече традиционното организиране на съвместни превантивни учения между служители на администрацията и пернишките огнеборци.

В съответствие с целите на МВР и Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”, през 2018 г. дейността на РДПБЗН е била насочена върху осигуряване на надеждна защита за населението и инфраструктурата при пожари, както и при други ситуации.

През 2018 г. дежурните екипи на РДПБЗН са реагирали на 1233 броя повиквания, спрямо 1363 през 2017 г. Преобладават пожарите без материални загуби – 510 бр., като същите са 41% от общия брой на произшествията. Пожарите с материални загуби са 160 бр., което е с 13% от общите, за 2017 – 195 бр. – 14%.

През настоящата година се е увеличил броят на загиналите от огън – трима. Пострадалите са намалели в сравнение с предходни години.

Пожарите със загуби са най-много в отраслите „Жилищно стопанство” – 73 бр. /45%/, „Транспорт и складиране” – 53 бр. /33%/ и „Енергетика” – 10 бр. /6%/. В зависимост от причините най-много пожари са възникнали от небрежност при боравене с открит огън, късо съединение и техническа неизправност.

През първата половина на изминалата година в РДПБЗН-Перник е доставена безпилотна техника за разузнаване и следене развитието на произшествия в големи размери. 
Продължило е и успешното сътрудничество с РУО на МОН по линия на превенция и обезпечаване на пожарната безопасност и защита на учениците.