Страната

2 са офертите за изграждане на второ платно на пътя Слънчев бряг – Бургас в участъка Поморие – Ахелой

Две са отворените ценови оферти в откритата процедура за реконструкция на пътя Слънчев бряг – Бургас, с изграждане на второ платно. Проектът ще бъде изпълнен изцяло със средства от републиканския бюджет по програма „Ново строителство“ на Агенция „Пътна инфраструктура”. Офертите са на: „Щрабаг“ ЕАД – 16 475 173,88 лв. без ДДС; „Трейс Груп Холд“ АД – 16 973 926,20 лв. ... Прочети още »

Перничани потърсиха спасение от горщините през почивните дни в Сапарева баня

Перничани окупираха минералните басейни в Сапарева баня в търсене на прохлада в летните горещини. Другата причина, поради която Сапарева баня стана привлекателна дестинация в двата почивни дни е минералната вода. Тя притежава изключителни лечебни качества. Сапаревската минерална вода е бистра, безцветна, с мирис на сероводород, хипертермална (температура 103 °C), хидрокарбонатна, сулфатно-натриева, флуорна, силициева и сулфидна. Съдържанието на сероводород е 15,5 ... Прочети още »

Инспекцията по труда напомня на работодателите да съобразяват режима на работа с високите температури

Във връзка с предстоящите летни горещини Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ напомня на работодателите, че трябва да предприемат мерки за защита на живота и здравето на работещите от неблагоприятните климатични условия. Изискванията към работните места във връзка с микроклимата са подробно описани в Наредба № РД-07-3 от 18.07.2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места. При работа на ... Прочети още »

Кабинетът отпуска 4,5 милиона лева за ваксинация на лисици против бяс

Правителството взе решение да отпусне 4 535 274 лева за изпълнение на Националната програма за контрол и изкореняване на болестта бяс чрез ваксинация на лисиците. Средствата са необходими за изпълнение на заложените мерки в програмата, която се прилага вече шест години и се съфинансира от Европейската комисия. Резултатите до момента показват тенденция за изкореняване на болестта в страната. Кампанията по ... Прочети още »

Национална програма ще предлага мерки за овладяване на популацията на уличните кучета

Проблемът с увеличаването популацията на безстопанствените кучета ще бъде изведен от общинско на национално ниво и ще бъде решаван с национална програма. Това реши Министерският съвет с предлагани промени в Закона за защита на животните. С рамката и целите на Националната програма, която ще се приеме от правителството по предложение на министъра на земеделието и храните, се цели прилаганият от ... Прочети още »

Отпуснати са още 115 965 лева за стимулиране на талантливи ученици

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта и трансфери по бюджетите на общини в размер на 115 965 лв. Средствата са за изплащане на стипендии на учениците от държавните спортни и от общинските училища. Те са предвидени в централния бюджет като част от Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби. Програмата беше ... Прочети още »

Удължават срока за предоставяне на консултантски услуги за укрепване конкурентоспособността на селското стопанство

До 18 ноември 2015 г. се удължава срокът за предоставяне на консултантски услуги за укрепване на конкурентоспособността на селското стопанство и изготвяне на проектостратегии за устойчиво управление в хидромелиоративния сектор и опазване от вредното въздействие на водите. Това стана с одобрено от правителството изменение на Споразумението между Министерството на земеделието и храните и Международната банка за възстановяване и развитие, сключено ... Прочети още »

Правителството предлага в Шумен да cе открие филиал на варненския медицински университет  

Министерският съвет предлага на Народното събрание да приеме решение за откриване на филиал в Шумен на Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна. Проектът предвижда в новото звено да бъдат обучавани студенти в две специалности – „Медицинска сестра“ и „Акушерка“. Определен е капацитет от 80 места за всяка от специалностите. Откриването на филиала е по искане на академичното ръководство ... Прочети още »

Утвърден е приемът на студенти в четири нови висши специализирани училища

Четири нови висши специализирани училища, преобразувани наскоро от самостоятелни колежи, ще могат да приемат студенти за обучение през учебната 2015/2016 г. Това става възможно след одобрени от кабинета промени в решението, с което се утвърждава броят на приеманите за обучение студенти и докторанти във висшите училища и научните организации за предстоящата учебна година. Висшето училище по телекомуникации и пощи в ... Прочети още »

10 са кандидатите за технически проект на основен ремонт на 27 км от пътя Крумовград – Ивайловград

Десет фирми се конкурират в откритата процедура за изработване на технически проект за основен ремонт на пътя Крумовград – Ивайловград. Общата дължина на участъка е 26,5 км. Той започва при пресичането на пътя Крумовград-Джанка и пътя Крумовград – Ивайловград, преминава през Крумовград, през селата Полковник Желязово, Рогач, с. Пелин, Перуника и Чал, а краят на участъка е при разклона за ... Прочети още »